Ligeann an tseirbhís seo duit an méid Cánach Maoine Áitiúla atá dlite ar an mhaoin a ríomh i leith tréimhse ar bith.

Treoracha

 1. Roghnaigh an tréimhse inmhianaithe
 2. Roghnaigh Údarás Áitiúil don mhaoin
 3. Roghnaigh an banda Maoine
  m.sh. titeann maoin le luach €210.000 sa bhanda "€200.001 - €250.000"
  m.sh. Bheadh maoin dar luach €210.000 sa bhanda "€200,001 - €262,000" don tréimhse luachála 2022 ar aghaidh
 4. Má roghnaigh tú tréimhse idir 2013 agus 2021 agus banda "Os cionn € 1 milliún", ansin cuir luach do mhaoine isteach sa réimse "Luacháil do mhaoine".
  Má roghnaigh tú tréimhse tar éis 2021 agus banda "Os cionn € 1.75 milliún", ansin cuir luach do mhaoine isteach sa réimse "Luacháil do mhaoine".
 5. Taispeánfar an tsuim iomlán CMÁ atá dlite (lena n-áirítear aon choigeartú ar ráta Údaráis Áitiúil) i leith do mhaoine

Breis eolais ar an gCáin Mhaoine Áitiúil:


* Cuireann réimse riachtanach in iúl